Tábor 2020 ???

Vážení rodiče, milí táborníci,

Situace ohledně pandemie Koronaviru není příznivá, o osudu tábora bude rozhodnuto na začátku května. O úplném zrušení tábora zatím neuvažujeme a moc si přejeme, aby proběhl tak jako každý rok.

Sledujte tyto webové stránky, kam budu dávat aktualizace a pokud se vše uklidní, naleznete i přihlášku.

Pevné zdraví za celý tým vedoucích přeje Pavel