Historie tábora

Historie dětský táborů je opravdu dlouhá, o rybářský potěr se staráme více než 40 let.

První dětské tábory byly realizovány Městským výborem Praha, kdy do roku 1980 byly pořádány na Berounce u jezu v Klučicích (v dnešním objektu Hotel Mlýn Karlštejn).

Okolo roku 1989 se jezdilo do tábora Káňov u Krhanic.

V osmdesátých a devadesátých letech byl tábor pořádán v Bukovanech na Orlíku (Bukovanská zátoka). Bukovany pamatuji (vedoucí Pavel) ještě jako malý špunt, kde se odehrávaly mé první rybářské krůčky.

Na přelomu tisíciletí se tábor přesunul na Lužnici v Dobronicích. Do Dobronic jezdil jako oddílový vedoucí náš současný hlavní vedoucí – Martin.

Novodobá historie tábora se začala psát roku 2003, od kdy jsou tábory pořádány na Sázavě u obce Horka II, kam jezdíme dodnes. K tomuto roku se datuje vznik kamarádství a postupné formování našeho týmu vedoucích. Nutno podotknout, že proběhla čtyřletá zkušební zastávka na řece Ohři v kempu Brozany. Současný komfort, který kemp Horka II poskytuje (patrové chatky, skvělé sociální vybavení) a hlavně blízkost řeky i pískovny, kde o trofejní úlovky není nouze, dává tušit, že se jen tak stěhovat nebudeme.

Tým vedoucích se s časem rozrůstá o nové tváře, jen ti nejzodpovědnější z řad táborníků dostanou možnost přidat se k nám, aby vychovávali další generace rybářů. Současný tým vedoucích je skvělá parta nadšených rybářů, od kterých se mají děti možnost mnoho naučit, pokud jen budou chtít.