Informace/Přihláška

Tábor je na rok 2020 již plně obsazen!

Nutné přinést k odjezdu! Bezinfekcnost, souhlas, zmocneni – nove 2020

Informace pro rodiče

Adresa: 

Autokemp HORKA II

Zruč nad Sázavou

285 22

Vedoucí tábora: 

Ing. Martin Procházka (hlavní vedoucí) 775 150 674

František Marek (zástupce hl. vedoucího) 602 808 809

Klára Procházková (zdravotník) 777 844 796

Každé dítě musí mít s sebou

 • Platný rybářský lístek, členský průkaz a povolenku k rybolovu. (Nemusí být nutně Středočeská – hostovací povolenka na řeku na dané období bude organizátorem pro děti zajištěna zdarma, je však nutné odeslat scan rybářského lístku a členské legitimace provozovateli tábora na e-mail muzik@rybaripraha.cz).
 • Základní rybářskou výbavu: podběrák, metr, peán, min. 2 rybářské pruty + 2 navijáky, (doporučená tloušťka vlasců na řeku od Ø 0,15mm do Ø 0,25mm; na kaprové pruty na pískovnu silnější, min. Ø 0,28mm + úniková montáž), náhradní vlasce, olůvka, závěsky, háčky, splávky, bročky, hlásiče, krmítka, krmení a nástrahy – vše v množství dle uvážení (disponujeme lednicí na živé nástrahy). Dále krabičku na živé nástrahy a kyblíček na krmení   1-3l (ideálně podepsané lihovým fixem, bílé červy zajištěny po celou dobu tábora), otvírací nožík, toal. papír, čelovka a reflexní prvek na oblečení + ryb. výbavu.
 • Rybářský oděv (pláštěnka či jiný nepromokavý oděv, holínky, boty do vody, plavky, čepice – dostatečné množství oblečení pro případ nepříznivého počasí!).
 • Sportovní oděv, kvalitní obuv a další sportovní potřeby (celodenní pochoďák, závod v běhu, fotbal proti vedoucím, stolní tenis, atd.).
 • Osobní věci, hygienické potřeby (100 ml balení dezinfekce s virucidním účinkem a 14 ks jednorázových roušek) a přiměřené kapesné (plánujeme 1 celodenní výlet – vodní dům v.n. Švihov).
 • Uzavíratelný kovový ešus (bez vnitřní nádoby), kovový hrníček, velká lžíce, malá lžička – ideálně vše podepsané lihovým fixem! (nebojte se, lůžkoviny i kompletní stravovací servis jsou pro všechny účastníky tábora zajištěny, jsme však rybáři a tak se ne vždy musíme stravovat jen v restauraci…).

Zakazuje se mít s sebou

 • Dlouhé nože, mačety, sekery či jiné nebezpečné předměty (v případě nálezu budou tyto dítěti okamžitě odebrány a předány rodičům v den příjezdu). 
 • Nález zákonem zakázaného předmětu či zjištění jeho užití (např. alkohol, THC či jiné OPL) nebo zjištění chování odporujícího dobrým mravům (šikana či jiné neakceptovatelné chování), bude mít za následek okamžité přerušení pobytu dítěte na letním rybářském táboře. Rodiče (či zákonný zástupce uvedený na přihlášce) budou o takovém jednání neprodleně telefonicky vyrozuměni a vyzváni k vyzvednutí dítěte v místě konání. Předčasné ukončení účasti táborníka na LTM nezavdává povinnost organizátorovi k vrácení uhrazených finančních prostředků.

Důležité upozornění

 • Drahou elektroniku, hračky, mobilní telefony, tablety, peníze či jiné cennosti dovolit pouze v nejnutnější míře a po důkladném zvážení rodičů – za případné poškození či ztrátu nenese organizátor tábora odpovědnost! Zvažte zejména nutnost mobilního telefonu u mladších dětí, neboť telefony stále častěji narušují poklidný chod tábora (každé dítě si může v případě nutnosti zavolat domů rodičům telefonem hl. vedoucího nebo zdravotnice a to zdarma).
 • V případě, že Vaše dítě užívá nějaké léky, tyto je třeba při odjezdu předat zdravotníkovi s návodem na dávkování a užívání (budou patřičně uskladněny v lednici na léky). Na jakékoli obtíže Vašeho dítěte při odjezdu upozorněte zdravotníka! 
 • Průkaz pojištěnce a očkovací průkaz (kopie) odevzdají všichni účastníci tábora zdravotníkovi při odjezdu společně s dalšími dokumenty (prohlášení o bezinfekčnosti, prohlášení k nemoci Covid19, souhlas s transportem, prohlášení ke způsobené škodě a 200kč na výlet).
 • Základní podmínkou účasti táborníka je zaplacení plné ceny tábora na účet ČRS do 1. července 2020 a odevzdání platného lékařského posudku nejpozději v den odjezdu!
 • V případě, že upřednostňujete vlastní dopravu, informujte o této skutečnosti s dostatečným předstihem e-mailem hl. vedoucího (ráno v den odjezdu opravdu není dostatečné). Užití vlastní dopravy nezakládá důvod ke snížení zaplacené ceny tábora. Dítě je možné přivézt na tábor 4.7.2020 nejdříve po 15:00 hod. a vyzvednout ho je nutné 18.7.2020 před odjezdem autobusu  (jinak jede automaticky hromadným svozem do Prahy).
 • V průběhu akce jsou zakázány návštěvy rodičů.
 • Fotografie z průběhu tábora naleznete na táborovém webu www.rybarsky-tabor.cz , popř. na webovém úložišti.

Odjezd:  sobota 4. 7. 2020 v 13,00 hod., Litoměřická ulice, Praha 9, Prosek, (100 m nad mototechnou – parkoviště u kostela) – nakládání věcí od 12:30 hod. (přijeďtetedy raději dříve, než později)

 

Příjezd:  sobota 18. 7. 2020 14,30 – 15,30 hod. na výše uvedené místo (odjezd z kempu plánován v cca 13:30, doba jízdy cca 1 a ½  hod.)