Informace/Přihláška

Tábor je na rok 2019 již zcela zaplněn!

Přihlášky na rok 2020 budou ke stažení přibližně v březnu 2020.

 

Informace pro rodiče

 

Adresa:        Autokemp HORKA II

                      Zruč nad Sázavou

                            285 22

Vedoucí tábora:

Ing. Martin Procházka (hlavní vedoucí)                              775 150 674

František Marek (zástupce hl. vedoucího)                           602 808 809

Klára Procházková (zdravotník)                                          777 844 796

Každé dítě musí mít s sebou

 • Platný rybářský lístek, členský průkaz a povolenku k rybolovu. (Nemusí být nutně Středočeská – hostovací povolenka na dané období bude organizátorem pro děti zajištěna.)
 • Základní rybářskou výbavu: podběrák, metr, peán, dále min. 2 rybářské pruty + 2 navijáky, (doporučená tloušťka vlasců na řeku od Ø 0,12mm do Ø 0,20mm; na kaprové pruty silnější min. Ø 0,28mm + úniková montáž!), náhradní vlasce, olůvka, háčky, splávky, bročky, hlásiče, krmítka – vše v množství dle uvážení + baterka (nejlépe rybářská čelovka), krabička na živé nástrahy, otvírací nožík.
 • Rybářský oděv (pláštěnka či jiný nepromokavý oděv, holínky, boty do vody, plavky, čepice – dostatečné množství oblečení pro případ nepříznivého počasí!).
 • Sportovní oděv, obuv a další sportovní potřeby (fotbal, stolní tenis, spol. hry, atd.).
 • Osobní věci, hygienické potřeby, ešus, lžíce + hrníček (lůžkoviny i stravovací servis jsou zajištěny).
 • Přiměřené kapesné (plánujeme 2 půldenní výlety).

Zakazuje se mít s sebou

 • Dlouhé nože, mačety, sekery či jiné nebezpečné předměty (v případě nálezu budou tyto dítěti okamžitě odebrány a předány rodičům v den příjezdu).
 • Nález zákonem zakázaného předmětu či zjištění jeho užití (např. alkohol, THC či jiné OPL) nebo zjištění chování odporujícího dobrým mravům (šikana či jiné neakceptovatelné chování), bude mít za následek okamžité přerušení pobytu dítěte na letním rybářském táboře. Rodiče (či zákonný zástupce uvedený na přihlášce) budou o takovém jednání neprodleně telefonicky vyrozuměni a vyzváni k vyzvednutí dítěte v místě konání. Předčasné ukončení účasti táborníka na LTM nezavdává povinnost organizátorovi k vrácení uhrazených finančních prostředků.

Důležité upozornění

 • Drahou elektroniku, hračky, mobilní telefon, peníze či jiné cennosti pouze v nejnutnější míře, po důkladném zvážení rodičů – za případné poškození či ztrátu nenese organizátor tábora odpovědnost!
 • V případě, že Vaše dítě užívá nějaké léky, tyto je třeba při odjezdu předat zdravotníkovi s návodem na dávkování a užívání (budou patřičně v chladu uskladněny). Na jakékoli obtíže Vašeho dítěte při odjezdu upozorněte zdravotníka.
 • Průkaz pojištěnce a očkovací průkaz odevzdají všichni účastníci tábora zdravotníkovi při odjezdu v originále (po příjezdu si jej nezapomeňte vyzvednout zpět!) nebo v barevné kopii.
 • Základní podmínkou účasti táborníka je odevzdání řádně vyplněné přihlášky provozovateli tábora do 1 června 2019, zaplacení plné ceny tábora na účet ČRS (viz. přihláška) a odevzdání lékařského posudku nejpozději v den odjezdu. (Později dodané přihlášce bude vyhověno jen v případě, že nebude do uvedeného dne naplněna kapacita tábora tj. 44 dětí – s přihlášením prosím nečekejte na poslední chvíli, v posledních letech byl tábor vždy plně obsazen.)
 • Fotografie z průběhu tábora naleznete na táborovém webu www.rybarsky-tabor.cz , popř. na webovém úložišti.

Odjezd:

sobota 29. 6. 2019 v 13,00 hod., Litoměřická ulice, Praha 9, Prosek, (100 m nad mototechnou – parkoviště u kostela) – nakládání věcí od 12:30 hod.

Příjezd:

sobota 13. 7. 2019 14,30 – 15,30 hod. na výše uvedené místo (odjezd z kempu plánován v cca 13:30, doba jízdy cca 1 a ½ hod.)

V období od 13.6. do 28.6.2019 se dovoláte pouze p. Markovi (hl. vedoucí bude nabírat další rybářské zkušenosti za oceánem mimo signál mobilních operátorů).